واکس 2000

پلی اتیلن واکس 2000 با استفاده از روش شکست مولکولی بهترین گرید های داخلی و خارجی زنجیره های پلیمری پایه LDPE بدست می آید. این واکس با توجه به کنترل دقیق فرآیند شکست مولکولی دارای توزیع زنجیر باریک می باشد. که خاصیت مکانیکی و روان کاری بسیار مناسبی از خود نشان میدهد. واکس 2000 در صنایع مختلفی کاربرد دارد ازجمله :

1-صنعت PVC

2- صنعت کامپاند و مستربچ

3- چسب های گرما ذوب

4- پوشش دهی سطوح

5- کامپاند های گیاهی

واکس 2000 کاملا نا قطبی بوده و خاصیت روان کنندگی خارجی در صنایع PVC دارد که باعث کاهش اصطکاک بین مواد و دستگاه تولید میشود و در نهایت سطحی کاملا صیقلی و براق ایجاد میکند.